معرفی ورزش گلف

معرفی ورزش گلف

آشنایی با ورزش گلف

گلف از جمله ورزش‌های فردی و بازی‌های فضای آزاد است که در آن بازیکنان به طور فردی یا تیمی به‌وسیله چوب‌های مخصوص توپ کوچکی را درون سوراخی در زمین می‌اندازند.به طور کلی گلف پرتاب یک توپ …