گرفتگی عضلات

گرفتگی عضله در ورزش و راه های پیشگیری و درمان

 گرفتگی عضلات هنگام شروع ورزش

گرفتگی عضله ران از شایع ترین انواع گرفتگی عضلانی هنگام ورزش است که معمولا در مناطق گرم و مرطوب رخ می دهد.

با  اینکه این وضعیت شایع است، علت آن دقیقا مشخص نیست. با توجه …

آسیب های محتمل دروالیبال

آسیب های محتمل در والیبال

صدمات حاد در ورزش واليبال

در ورزش والیبال این آسیب ها شامل پيچ خوردگی ( قوزک پا ، پيچ خوردگي زانو ، پيچ خوردگي انگشت)، کوفتگی و کشيدگی عضلات می باشد.

پيچ خوردگی (Sprain)

چنان چه در خلاف جهت متعارف به …

پارگی رباط صلیبی

علائم پارگی رباط صلیبی و راه های پیشگیری و درمان

دکتر شاهین صالحی، متخصص پزشکی ورزشی، در پاسخ به این سوال مخاطب که در فوتبال رباط  صلیبی پایم پاره شده است، برای ترمیم آن چه اقدامی می توانم انجام دهم، بیان کرد: ما رباط های متعدد و مهمی در پا …