فوتبال

فوتبال

این رشته محبوب‌ترین ورزش در بیشتر کشورهای جهان است.  دو تیم یازده نفره متشکل از بازیکنان  با یک توپ  روی چمن طبیعی یا مصنوعی با هدف گل‌زدن بازی می‌کنند.

یازده بازیکن هر تیم شامل چند مهاجم، هافبک، مدافع و یک …

ورزش بدمینتون

ورزش بدمینتون

ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ﻳﻜﻲ، از ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ورزش هاست ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و رزﺷـﻜﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ورزش داﺧﻞ در ﻳﺎ ﺧـﺎرج ﺳـﺎﻟﻦ و در ﻫﺮﺳـﻨﻲ و درﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮده و ﺳﺮﻳﻊ …

کریستیانو رونالدوکیست؟

کریستیانو رونالدو کیست؟

دوس سانتوس آویرا در۵ فوریه سال ۱۹۸۵ در شهر (فانچال)، منطقه (مادیرا) در كشور پرتغال متولد شده است كه با نام (كریستیانو رونالدو) معروف می‌باشد. وی فوتبالیست پرتغالی در رده ی حرفه ای با قد او۱٫۸۶متر است و در تیم‌های …

پرطرفدارترین ورزش های دنیا

پرطرفدارترین ورزش های دنیا

محبوب ترین و پرطرفدارترین ورزش های دنیا کدام است؟

همون طور که میدونی ورزش یکی از سرگرمی های جالب در کل جهان است که هر فردی میتونه به ورزش خاصی علاقه داشته باشه! بعضی ها هم به طور حرفه ای …