وزش جذاب و هیجان انگیز پارکور

معرفی ورزش جذاب و هیجان انگیز پارکور

ورزش پارکور تنها دویدن و پریدن و بالارفتن در میان شهر و آزمودن قدرت و استقامت نیست این ورزش که یکی از انواع آکروباتیک شهری است که ریشه این ورزش از کشور فرانسه آمده است و اکنون در سرتا سر …