معیارهای انتخاب مربی ورزشی

معیارهای انتخاب مربی ورزشی

مطمئناً شما توی هر رشته ورزشی که وارد شوید نیاز به یک مربی خوب دارید که هم بتواند استعداد شما را در آن رشته شکوفا کند و هم انگیزه و شور ورزش را در وجود شما افزایش دهد پس مطمئناً …

فواید سونا

فواید سونا

معمولا از ورزشکار گرفته تا افراد عادی همه به نوعی با سونا آشنا هستند و برخی از ورزشکاران چه در سطح قهرمانی و حرفه ای و آماتوری به آن توجه خاصی دارند، اما فواید سونا چیست و چگونه باید از …

ورزش بسکتبال چیست؟

ورزش بسکتبال چیست؟

گذری بر گذشته بسکتبال

در گذشته ورزش های جذابی شبیه به بسکتبال رواج داشته. مثلا در کشور آرژانتین نوعی بازی سنتی و قدیمی در میان گله دارها متداول است که آن را پاتو می نامند . در این بازی دو …

ورزش تایچی چیست؟

تای چی روشی برای زندگی

تاریخچه ی تای چی

بر خلاف تمدن غرب که جسم و ذهن را از یک دیگر جدا کرده‌اند، چینیان هزاران سال پیش، غایت انسان را در جسم و ذهن جستجو کرده‌اند. آنان ذهن بشر را دارای ابعاد بی شماری می‌دانستند، …

کیک بوکسینگ چیست؟

کیک بوکسینگ ترکیبی از سه رشته

اصطلاح کیک بوکسینگ تا حدودی عمومی است که شامل ترکیبی از چندین ضربات مختلف یا سبک های مبارزه ایستاده است و در رده بندی ورزش های رزمی قرار دارد.

اگر چه این اصطلاح کیک بوکسینگ به طور خاص از ژاپن …

یوگای خنده چیست؟

چه قدر درباره یوگای خنده می‌دانید؟

شاید این اولین‌باری باشد که مطلبی در مورد یوگای خنده می‌خوانید؛ پس قطعاً کنجکاو شده‌اید که بدانید این دیگر چه مدل تمرین یوگایی است؟! حتماً اسامیِ عجیب و غریبِ حرکات یوگا مانند هاتا، وینیاسا، آشتانگا، بیکرام و کوندالینی …

ورزش پیلاتس چیست؟

ورزش پیلاتس

پیلاتس ورزشی است که تمام تمرکز خود را بر روی پیشرفت بدن براساس توازن معطوف می‌کند و این توازن از طریق استحکام ماهیچه ها، انعطاف پذیری و آگاهی لازم به منظور پشتیبانی از حرکات موثر و دلپذیر انجام می شود. …

ورزش بدمینتون

ورزش بدمینتون

ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ﻳﻜﻲ، از ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ورزش هاست ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و رزﺷـﻜﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ورزش داﺧﻞ در ﻳﺎ ﺧـﺎرج ﺳـﺎﻟﻦ و در ﻫﺮﺳـﻨﻲ و درﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮده و ﺳﺮﻳﻊ …