پارگی رباط صلیبی

علائم پارگی رباط صلیبی و راه های پیشگیری و درمان

دکتر شاهین صالحی، متخصص پزشکی ورزشی، در پاسخ به این سوال مخاطب که در فوتبال رباط  صلیبی پایم پاره شده است، برای ترمیم آن چه اقدامی می توانم انجام دهم، بیان کرد: ما رباط های متعدد و مهمی در پا …