فوتسال چیست؟

درباره فوتسال

فوتسال به بازی فوتبال درون سالن، گفته می شود. این رقابتها در زمینی به ابعاد زمین بسکتبال، در محلهای سرپوشیده یا در محل باز و بدون دیوار و حصار انجام میگیرد .

شرایط بازی فوتسال

تعداد بازیکنان یک مسابقه

اصول کار تیمی 4

اصول کار تیمی ۴

تا الان در مقاله اول در مورد مفهوم تیم و تفاوت آن با گروه صحبت نمودیم. در مقاله دوم ۶ اصل اول کار تیمی را با هم مرور نمودیم. در مقاله سوم ۶ اصل مهم بعدی در کار تیمی را …