بدنسازی بانوان

درباشگاه های مردانه درمیان مردان بدنساز روش های اشتباه تمرینی به چشم می خورد،که یکی از آنها انجام تمرینات هوازی طولانی قبل از انجام تمرینات با وزنه است و این عجیب نیست که اشتباهات بیشتری در باشگاه های بدنسازی بانوان …

انواع آسیب های ورزشی

انواع آسیب های ورزشی

اگر اهل ورزش و باشگاه باشید، احتمالا تاکنون آسیب های ورزشی را تجربه کرده‌اید. این آسیب‌ها معمولا به دنبال حرکات اشتباه یا فشار بیش از حد روی عضلات ایجاد ‌می‌شوند. بعضی از آنها خود به خود بعد از چند روز …