بادی پامپ

بادی پامپ

تمرینات بادی پامپ یکی از روش های تمرینی مفید برای افزایش قدرت و استقامت عضلات می باشد که در آن تمامی عضلات بدن فعال هستند.

در اینجا به آشنایی بیشتر با بادی پامپ می پردازیم.

اگر هنوزهم هم می‌ترسید از …

بدنسازی بانوان

درباشگاه های مردانه درمیان مردان بدنساز روش های اشتباه تمرینی به چشم می خورد،که یکی از آنها انجام تمرینات هوازی طولانی قبل از انجام تمرینات با وزنه است و این عجیب نیست که اشتباهات بیشتری در باشگاه های بدنسازی بانوان …