سبک 8 بال در بیلیارد

سبک ۸ بال در بیلیارد

در قدیم بیلیارد به عنوان ورزش افراد ثروتمند یاد می‌شده ولی چند سالی است که این ورزش در ایران به صورت همگانی درآمده و طرفداران خاص خود را یافته است.

ما در این مقاله انواع بازی را نام برده و …

تنیس

تنیس

تنیس ورزشی راکتی است که دو نفره (سینگل) یا بین دو تیم دونفره (دوبل) بازی می‌شود.

این ورزش در ابتدا بیشتر بین خانواده های اشراف رایج بود و سپس به سایر کشورهای انگلیسی راه یافت و اکنون در همه کشورها …

دارت

دارت ،ورزشی برای همه

دارت ورزش آسانی است ولی همه داستان این نیست که فقط وسط تخته دارت را هدف قرار دهیم و پرتاب کنیم، بلکه تخته دارت ۶۲ قسمت برای امتیاز دارد که هر کدام دارای حساسیت بالایی است.

اکثر ورزش‌ها علاوه بر …

جوجیتسو یا جیوجیتسو

جوجیتسو یا جیوجیتسو

جوجیتسو یا جیوجیتسو (به ژاپنی: 柔術 ) یک هنر رزمی ژاپنی است که بر مبارزه از فاصله نزدیک با یک رقیب مسلح یا غیرمسلح تاکید دارد.

معنای جوجیتسو

جیو به معنی نرم یا منعطف و جیتسو به معنی هنر یا …

کیوکوشین چیست؟

کیوکوشین سبکی از کاراته

کیوکوشین کای یکی از سبک‌های کاراته است. این رشته توسط ماسوتاتسو اویاما رزمی کار کره‌ای الاصل بنیان نهاده شد. معنای اصلی کاراته به معنی مبارزه کردن با دست خالی در مقابل هر سلاحی است.

این رشته از عناصر مختلفی نشأت …

فوتسال چیست؟

درباره فوتسال

فوتسال به بازی فوتبال درون سالن، گفته می شود. این رقابتها در زمینی به ابعاد زمین بسکتبال، در محلهای سرپوشیده یا در محل باز و بدون دیوار و حصار انجام میگیرد .

شرایط بازی فوتسال

تعداد بازیکنان یک مسابقه

ورزش بسکتبال چیست؟

ورزش بسکتبال چیست؟

گذری بر گذشته بسکتبال

در گذشته ورزش های جذابی شبیه به بسکتبال رواج داشته. مثلا در کشور آرژانتین نوعی بازی سنتی و قدیمی در میان گله دارها متداول است که آن را پاتو می نامند . در این بازی دو …

ورزش بدمینتون

ورزش بدمینتون

ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ﻳﻜﻲ، از ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ورزش هاست ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و رزﺷـﻜﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ورزش داﺧﻞ در ﻳﺎ ﺧـﺎرج ﺳـﺎﻟﻦ و در ﻫﺮﺳـﻨﻲ و درﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮده و ﺳﺮﻳﻊ …